Platform Duurzame Eiwitten
  • Het Planeet: Structureel bijdragen aan een duurzame eiwitconsumptie.

  • Producenten van ingrediënten.

  • Producenten van halffabricaten.

  • Producenten van eindproducten.

Als de aarde blijft eten zoals ze nu eet, moet de rol van eiwitproducten veranderen.

Branche-organisatie duurzame eiwitten

Het Platform Duurzame Eiwitten – kortweg Het Planeet – is een wereldwijd unieke branchevereniging van producenten en dienstverleners van 'groene' eiwitten voor de levensmiddelensector. Het Planeet verenigt de ervaring en ondernemende kracht van stakeholders in de eiwittransitie. Onze missie: verduurzaming van de eiwitconsumptie, in binnen- en buitenland. Door inspiratie en kennisdeling, met focus op onderwijs, beleidsvorming en consumentenacceptatie.

70% van de markt vertegenwoordigd

Het Planeet vertegenwoordigt meer dan 70% van de Nederlandse retailomzet van 'groene' eiwitten. Proteïne-rijke grondstoffen, ingrediënten of producten op basis van Peulvruchten, Algen & Wieren of andere plantaardige eiwitbronnen. Ook dienstverleners gericht op inkoop, productontwikkeling en productie zijn lid. Het Planeet bundelt hun krachten en is hét aanspreekpunt voor consumenten, media, bedrijfsleven, NGO's, beleidsmakers en wetenschappers voor vragen over eiwitinnovaties en de eiwittransitie.

Green Protein Alliance IMVO Green Proteins

Het Planeet is initiatiefnemer van de Green Protein Alliance (GPA) en het IMVO Convenant Green Proteins. De GPA is een alliantie die zich richt op het stimuleren van de consumptie van plantaardige eiwitten in Nederland. Het convenant Green Proteins (start 1e helft 2017) heeft tot doel om in ontwikkelende landen een gezond evenwicht in de consumptie van plantaardige en dierlijke eiwitten te borgen. Onze vereniging neemt hiermee haar verantwoordelijkheid om in Nederland en daarbuiten aantoonbaar bij te dragen aan eiwitverduurzaming.