Platform Duurzame Eiwitten

Archief voor 2016

Nieuwe leden: Multiflour & Green Protein B.V.

Het Planeet verwelkomt twee nieuwe leden: Multiflour B.V. en Green Protein B.V. Eerstgenoemde levert eiwitrijke grondstoffen. Green Protein B.V. is deelnemer in The GreenProtein project, wat tot doel heeft om hoogwaardige, voedselveilige en hoogfunctionele eiwitten en andere voedsel ingrediënten te produceren uit plantaardige reststromen, afkomstig van de groente […]

Lees verder

Voedselagenda Nederland: Meer Green Proteins

In de Kamerbrief voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel beschrijft ons kabinet hoe het wil inzetten op voedselgebied. Plantaardige eiwitten hebben een prominente plek in de plannen. Zo wil het kabinet over vijf tot tien jaar een forse toename van gebruik van plantaardige eiwitten in […]

Lees verder

Green Protein Alliance gestart!

De alliantiestudie vanHet Planeet en Duurzaam Door heeft geleid tot een unieke alliantie: de Green Protein Alliance! 15 aansprekended partijen, allen producten of aanbieder, zetten op 7 juli in Den Haag hun handtekening onder hun deelname aan dit samenwerkingsverband. Van AH tot Marley Spoon, van Hak tot Boon, van […]

Lees verder

Positieve ontwikkeling IMVO Convenant Duurzame Eiwitten

Het Ministerie van Buitenlandse zaken ondersteunt het door onze vereniging ondernomen initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken voor een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant Duurzame Eiwitten. Het project loopt nu 7 maanden, in deze periode hebben stakeholders (NGO’s, bedrijven) de gelegenheid gekregen hun inbreng te leveren over […]

Lees verder

Nieuwe opzet www.hetplaneet.nl: (nog) meer plantaardig

De website van onze branchevereniging is vernieuwd. De focus van onze vereniging is (nog) nadrukkelijker gelegd op de stimulering van producten met plantaardige eiwitten, zowel via 100% plantaardige consumentenproducten als zogenaamde hybride producten (dierlijk eiwit deels vervangen door plantaardig eiwit). Mede door deze missieverfijning zijn de leden nu […]

Lees verder

Verkoop Plantaardig Eiwit in de lift

De verkoop van consumentenproducten met of op basis van plantaardige eiwitten zit stevig in de lift. Na een periode van stabilisatie in de tweede helft van 2015, is de omzet in het eeste kwartaal van 2016 flink gestegen. Op basis van gegevens van leden van Het Planeet blijkt dat […]

Lees verder

Het Planeet en Duurzaam Door onderzoeken mogelijkheid Eiwitalliantie

Het Planeet is, volgend op een expertsessie in november 2015, samen met Duurzaam Door gestart met het onderzoeken naar de mogelijkheid voor de vorming van een nieuwe alliantie, gericht op vergroenen van de eiwitconsumptie in Nederland. Bij genoemde sessie, waarbij Overheid, Onderzoek, Onderwijs, Ondernemers en NGO’s betrokken waren, […]

Lees verder

Het Planeet neemt initiatief tot IMVO-Convenant Duurzame Eiwitten

Naar aanleiding van de Sector Risico Analyse en het convenantentraject dat daarna gestart is door de ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken, met ondersteuning van de SER, heeft Het Planeet het initiatief genomen om aan een IMVO-convenant Duurzame Eiwitten te gaan werken. De verwachte sterk groeiende internationale vraag naar eiwit […]

Lees verder