Platform Duurzame Eiwitten

Archief voor de categorie Nieuws

Het Planeet neemt initiatief tot IMVO-Convenant Duurzame Eiwitten

Naar aanleiding van de Sector Risico Analyse en het convenantentraject dat daarna gestart is door de ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken, met ondersteuning van de SER, heeft Het Planeet het initiatief genomen om aan een IMVO-convenant Duurzame Eiwitten te gaan werken. De verwachte sterk groeiende internationale vraag naar eiwit […]

Lees verder

Nieuwjaarscafé Schuttelaar & Partners 11 januari

Maandag 11 januari staat het Nieuwjaarscafé van Schuttelaar & Partners in het teken van de eiwitransitie. Veel stakeholders zijn er vertegenwoordigd, van politiek tot producent. Woordvoerder van Het Planeet Jeroen Willemsen vertelt er over hoe bestaande en nieuwe ondernemers in de ‘groene’ eiwitketen de eiwittransitie versnellen. Meer […]

Lees verder

Visie ABN Amro op Plantaardige Eiwitten

‘Vlieglarven, eendenkroos of soja van Europese bodem. Misschien niet het eerste waar u aan denkt als eiwitbronnen voor veevoer.’ Na de Rabobank publiceert nu ook ABN Amro haar visie over het belang van plantaardige eiwitten en potentie voor Nederland. De ‘eiwit-challenge voor de Nederlandse veehouderijvisie’ telt twee delen: […]

Lees verder

Kabinet zet in op ‘green’ proteins

Het kabinet vindt dat aanpassingen in het voedselsysteem nodig zijn om ook op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen, zowel in Nederland als in de wereld. In haar reactie op het WRR-advies ‘Naar een Voedselbeleid’ benoemt het kabinet expliciet de sleutelrol van […]

Lees verder

Zwanenberg in de Groenteburgers

Ze lagen al even in het Jumbo-schap, nu zijn ze officieel gelanceerd: de groenteburgers uit de koker van ‘vleesproducten’ Zwanenberg: Vleesververwerker stort zich op Groenteburger Bron: Trouw, 10/8/2015

Lees verder

MVO NL ondersteunt ontkiemende eiwitinnovaties

MVO Nederland richt zich met haar nieuwe programma Van Kiem tot Kracht op de ondersteuning van bedrijven actief in de maatschappelijk verantwoorde eiwitketen. Meer informatie: Van Kiem tot Kracht – MVL NL

Lees verder

Eiwit krijgt Kleur – Food Valley

Onder de noemer ‘Eiwit krijgt Kleur’ is Food Valley gestart met een initiatief, speficiek gericht op kleine/nieuwe ondernemers actief in de Duurzame of ‘Groene’ Eiwitketen. Doel is ze verder te helpen in de doorontwikkeling, positionering, opschaling en introductie van nieuwe eiwitproducten. Inmiddels zijn 20 MKB’ers aangesloten. Het […]

Lees verder

Duurzaam Eiwit gewild doelwit investeerders

Niet alleen in Nederland zien investeerders, venture capitals, informals en crowdfunders de marktpotentie van duurzame of ‘groene’ eiwitten. In de USA worden (producenten/aanbieders van) plantaardige eiwitproducten omschreven als ‘de tesla van de levensmiddelensector’ Plant Based Protein – Tesla of the Food Industry

Lees verder

The Global Quest for Protein

In het publicatiestuk ‘The Global Quest for Protein’ stelt de Rabobank dat het aanbod van plantaardige eiwitten waarschijnlijk niet op dezelfde manier kan groeien als de vraag naar diervoeders. Deze groeiende vraag naar diervoeders komt voort uit het feit dat er weredwijd een stijgende vraag is naar […]

Lees verder