Platform Duurzame Eiwitten

Het Planeet en Duurzaam Door onderzoeken mogelijkheid Eiwitalliantie

Het Planeet is, volgend op een expertsessie in november 2015, samen met Duurzaam Door gestart met het onderzoeken naar de mogelijkheid voor de vorming van een nieuwe alliantie, gericht op vergroenen van de eiwitconsumptie in Nederland. Bij genoemde sessie, waarbij Overheid, Onderzoek, Onderwijs, Ondernemers en NGO’s betrokken waren, kwam naar voren dat het juist de partijen die duurzame eiwitproducten aanbieden (bv producenten, retail, horeca), meer betrokken moeten zijn en investeren. Streven van de inventarisatiestudie (‘Fase 0’) is om te kijken of deze partijen bereid zijn daadwerkelijk te investeren in dit onderwerp. Uiteindelijk doel is te beslissen of de vorming van een nieuwe alliantie rond het thema eiwitverduurzaming, in lijn met de overheidswens, perspectief biedt om Nederlanders te helpen bij het verduurzamen van hun eiwitconsumptie.