Platform Duurzame Eiwitten

Het Planeet neemt initiatief tot IMVO-Convenant Duurzame Eiwitten

Naar aanleiding van de Sector Risico Analyse en het convenantentraject dat daarna gestart is door de ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken, met ondersteuning van de SER, heeft Het Planeet het initiatief genomen om aan een IMVO-convenant Duurzame Eiwitten te gaan werken.

De verwachte sterk groeiende internationale vraag naar eiwit voor menselijke consumptie is aan de ene kant ingegeven door positieve ontwikkelingen zoals nutritioneel volwaardige voeding voor de onderklasse van de bevolking in opkomende markten. Hier staat tegenover dat de belasting van de productie van dierlijke eiwitten op schaarse grondstoffen als zoet water, eiwitrijke voedingsgewassen en landbouwgrond hoog is.

Stakeholders en organisatie die mee willen denken over de organisatie en opzet worden uitgenodigd voor een oriënterende bijeenkomst op maandag 18 januari, van 10:00 tot 12:00 uur, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Aanmelden kan via info@hetplaneet.nl.