Platform Duurzame Eiwitten

Het Planeet ziet de Eiwittransitie in Versnelling en heft zich op

Het Platform Nieuwe Eiwitten, kortweg Het Planeet, houdt per 31 december 2018 op te bestaan. Hiertoe is unaniem besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 december in Giessen. De branchevereniging, opgericht begin 2012, had tot doel ‘structureel en positief bijdragen aan een duurzame eiwitconsumptie’.

Onder meer als initiatiefnemer van de Green Protein Alliance en het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant Plantaardige Eiwitten heeft de vereniging invulling gegeven aan deze ambitie. Met deze initiatieven is het thema Eiwittransitie nationaal en internationaal op de politieke beleidsagenda’s gekomen. In de 7 jaar van haar bestaan is de consumptie van plantaardige eiwitten in Nederland, met producten zoals vleesvervangers en peulvruchten, met meer dan 25% gestegen.

Gert Jan Gombert, voorzitter van Het Planeet: ‘de markt voor plantaardige eiwitproducten groeit anno 2018 zo snel, dat had ik 7 jaar geleden niet kunnen dromen. Ik constateer dat onze vereniging haar waarde heeft gehad en respecteer dat samenwerkingsverbanden zoals The Protein Cluster en de Green Protein Alliance beter passen bij de volgende fase van de eiwittransitie, die van opschaling. Het voelt goed dat zij het stokje overnemen’.

Het Planeet stelt haar batige saldo ter beschikking aan de opstart van het Centrum voor Hulp bij Innovatie, Educatie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten (‘CHIEF-Plantaardige Eiwitten’), een initiatief van Schouten Europe uit Giessen. Jeroen Willemsen, oprichter van Het Planeet, is blij met deze keuze ‘Het Planeet is een katalysator gebleken voor de eiwittransitie in Nederland. Het doet me goed dat de vereniging ook met haar laatste actie, het ondersteunen van CHIEF, deze rol vervult. Ik ben trots op de bijdrage die Het Planeet heeft geleverd op weg naar een duurzamere planeet ’.