Platform Duurzame Eiwitten

Positieve ontwikkeling IMVO Convenant Duurzame Eiwitten

Het Ministerie van Buitenlandse zaken ondersteunt het door onze vereniging ondernomen initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken voor een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant Duurzame Eiwitten. Het project loopt nu 7 maanden, in deze periode hebben stakeholders (NGO’s, bedrijven) de gelegenheid gekregen hun inbreng te leveren over de nut/noodzaak van het beoogde convenant. Duidelijk is dat iedereen hier een kans ziet om, als Nederland, een bijdrage te leveren aan mondiale eiwitverduurzaming. Focus ligt hierbij op ‘nieuwe’ eiwitbronnen en de duurzaamheidspotentie die ze hebben. De gemeenschappelijk gedragen agenda is gemaakt, streven is nu om toe te werken naar een daadwerkelijke ondertekening voor het eind van 2016.