Platform Duurzame Eiwitten

Nutress – Algen

World Dynamics

De welvaart en de wereldbevolking groeit zeer snel. Het aantal mensen is 7 miljard in 2011 en zal naar verwachting stijgen naar 10 miljard in 2050. Deze groei heeft een toenemende vraag naar voedsel en een verschuiving in het type voedsel tot gevolg. Echter, met de huidige productiesystemen komt de voedselzekerheid en de voedselkwaliteit sterk onder druk te staan en vormt daarmee ook een risico voor de gezondheid. Een tweede gezondheidsrisico wordt veroorzaakt door verschuivingen in het voedselpatroon en een sterk  verlaagde afname van essentiële voedingsstoffen. Van meer omega 6 vetzuren ten koste van omega 3 vetzuren, van meer eiwitrijk naar koolhydraatrijk tot en met een tekort aan natuurlijke mineralen en anti-oxidanten.

Om deze knelpunten op te lossen is een dramatische verandering van de productie en het type voedsel, met daarbinnen een verhoging van het aandeel essentiële voedingsstoffen, noodzakelijk. Met algen liggen de oplossingen binnen handbereik.

Nutress

Nutress is opgericht in 2009 en inmiddels uitgegroeid tot één van ‘s werelds meest innovatieve cleantech bedrijven. Zij produceert en vermarkt essentiële voedings-stoffen voor food, feed en farma. Dit doet zij door het kweken, ontwikkelen en vermarkten van algen, algenproductiesystemen en een combinatie hiervan. Door continue te werken aan duurzame innovatieve oplossingen zal worden bijgedragen aan het sluiten van voedingsketens. Nutress is van mening dat dit het meest effectief gerealiseerd kan worden door het aangaan van partnerships op elk niveau.

Total Algae Solutions

Het door Nutress ontwikkelde algenkweekproces en productiesysteem is zeer innovatief. Het behoort dan ook tot de absolute wereldtop. Door het unieke kweekproces is Nutress in staat algenstammen, die zeer rijk zijn aan essentiële voedingsstoffen, onder de hoogst mogelijke hygiënische standaarden te produceren. In combinatie met het innovatieve productiesysteem wordt 24/7 een superieure consistente kwaliteit algen  geborgd. Leverbetrouwbaarheid van de allerbeste kwaliteit algen, die  rijk zijn aan eiwitten, anti-oxidanten, omega-3 vetzuren en andere stoffen, wordt hiermee gegarandeerd. De producten van Nutress zijn economisch zeer rendabel en voldoen tegelijkertijd ook aan de allerhoogste normen in de food, feed en agro sector. En zo maakt Nutress het mogelijk rendement te combineren met duurzame voedselproductie  en worden voedingsketens gesloten. Met de oplossingen van Nutress wordt het mogelijk gemaakt economische duurzaamheid in huis te halen.

Meer informatie

Nutress b.v.
Cuneraweg 9a
4051 CE Ochten
Nederland
+31 (0) 88 525 0000

info@nutress.eu
www.nutress.eu