Platform Duurzame Eiwitten

Voedselagenda Nederland: Meer Green Proteins

In de Kamerbrief voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel beschrijft ons kabinet hoe het wil inzetten op voedselgebied. Plantaardige eiwitten hebben een prominente plek in de plannen. Zo wil het kabinet over vijf tot tien jaar een forse toename van gebruik van plantaardige eiwitten in voedselproducten. Onze vereniging is blij dat hiermee gehoor wordt gegeven aan de oproep van het WRR en de leden van Het Planeet.